קבלה מהמקור

האדמו"ר ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מלמד קבלה

 

 

ר' יהודה אשלג (בעל הסולם)

ספרי קבלה להורדה ושיעורי קבלה מוקלטים מפיהם של מקובלים ברמות הגבוהות ביותר

ר' ברוך אשלג בנו וממשיך דרכו


פתיחה לחכמת הקבלה | עץ החיים | תלמוד עשר הספירות | ספר הזהר | הקלטות שיעורי בעל הסולם

בית שער הכונות | ספר האילן הקדוש | מאמרים אגרות - ר' יהודה אשלג (בעל הסולם) | מילון ערכים בקבלה

מאמרים אגרות - ר' ברוך שלום אשלג (רב"ש) | הרב"ש שר

אלבום תמונות בעל הסולם והרב"ש | ספר עמק המלך 

 

אם הכתבים אינם נפתחים - הורד מציג קבצי pdf

ק

 

 

 בית שער הכונות

 

ספר קבלה מיוחד, שכתב בעל הסולם, לאחר שהזמינו ממנו שיכתוב סידור תפילה. ספר זה קשור להקדמה לסידור התפילה.

 

בית שער הכונות מאת בעל הסולם (pdf)

ספר האילן הקדוש (pdf) - ספר האילן יצא ביחד עם הספר בית שער הכונות.

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מיקום השיעור מס' השיעור מיקום השיעור

1

דף יב אות כו 20 קלח - קנג
2 דף טז אות כט 21 קלח - קנג
3 דף טז אות ל 22 קכט - קלב
4 מד - מה 23 דף ח אות קכט
5 לח - מד 24 קנז - קס
6 ל - לה (כולל שיר) 25 קסא - קעח
26 קלח - קפז
7 נה - ס 27 רה - ריא
8 ע - פז 28 ריב - ריח
9 ס - ע 29 רכו - רלג
10 עב - עח 30 רלד - רמו
11 פ - פא 31 רלז או קכט - קלז
12 פד - פז 32 רמו - רמז
13 פח - צג 33 רמו - רמז
14 דף נב אות פז 34 רמז - רמט
15 צג - קיב 35 רמט - רנ
16 קי - קטו 36 רמט - רנא
17 קטו - קכא 37 רנד - רנו
18 קצו - רא 38 רנו - רנט
19 קפז - קצו

 

 

השתנה לאחרונה: 06/08/21