קבלה מהמקור

האדמו"ר ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מלמד קבלה

 

 

ר' יהודה אשלג (בעל הסולם)

ספרי קבלה להורדה ושיעורי קבלה מוקלטים מפיהם של מקובלים ברמות הגבוהות ביותר

ר' ברוך אשלג בנו וממשיך דרכו


פתיחה לחכמת הקבלה | עץ החיים | תלמוד עשר הספירות | ספר הזהר | הקלטות שיעורי בעל הסולם

בית שער הכונות | ספר האילן הקדוש | מאמרים אגרות - ר' יהודה אשלג (בעל הסולם) | מילון ערכים בקבלה

מאמרים אגרות - ר' ברוך שלום אשלג (רב"ש) | הרב"ש שר

אלבום תמונות בעל הסולם והרב"ש | ספר עמק המלך 

 

אם הכתבים אינם נפתחים - הורד מציג קבצי pdf

ק

 

 

 ספר עמק המלך

ספר עמק המלך (pdf)

 

דברי בעל הסולם על ספר "עמק המלך" מתוך פרי חכם ב' איגרת דף ק"ח:

 

כבוד התלמידים ה ' עליהם יחיו שלשום בלילה קרה לי מקרה נפלא: איש אחד ביקש ממני לבוא לביתו ,כדי לראות את אוצר הספרים שלו . שביניהם גם ספרי קבלה ...


ראיתי שם ,ספר גדול ,כמאה שמונים דפים ,ב 'לבויגען -בשם "עמק המלך", לחד מבני עליה הפלא ופלא הרב נפתלי אשכנזי זלה "ה, נדפס באמסטרדם שנת ת "ח.


המחבר עשה סדר שלם לחכמת האמת ,ע "דספר עץ החיים ,מתחיל מהצמצום ,ומסיים בעולמות בי"ע התחתונים . ובנוי על יסודות האריז"ל בביאורים של עצמו. גם מסתייע מקבלת הגאונים והראשונים ,ע "דהר 'יעקב קאפיל  זצלה "ה.


כשפתחתי את הספר ,ראיתי בו הרבה ענינים ויסודות שאינם מובאים בשום ספרי האריז"ל והראשונים ,זולת בספר לימודי האצילות לבד שמובאים בספרו אות באות -והיה לי לפלא .עברתי על הספר בעיון רב ,עד שנתברר לי,  שכל ספר לימודי האצילות ,המיוחס להאריז "ל,הוא בדוי ומזויף ,אלא מעתיק אחד קיצר את ספר עמק המלך הנ "ל, ועשה ממנו חבור קטן ,שהוא ספר לימודי האצילות המצוי אצלנו .


ולא עוד ,אלא שהמעתיק הזה היה בור גדול ולא הבין בקבלה כלום .ועל כן בלבל את דפי הספר באופן מבהיל ,כי לקח מכל עשרה דפים חצי דף ושליש דף ,והעתיקם אות באות ,ואחר כך חברם יחד לענין אחד ,ויצא שענין אחד בספר לימודי אצילות מלוקט ומחובר מעשרה שלישי דפים ,מעשרה ענינים מיוחדים .שבספר עמק המלך .ועל כן הוא מוזר ומתמיה .גודל כעסי על הרשע השוטה הזה אין להעלות על הכתב .היות ולקח אצלי זמן רב לסדר לעצמי את הענינים .


אולם חביבים היו עלי מחמת רום קדושתם של הענינים המובאים שם ,על כן ביליתי זמן רב מאד -למעלה
מהמשוער ,על ספר זה .ואני מבין שלכל הגדולים קרה אותו הדבר .ומכיון שכן ברצוני לפרסם ברבים :א .שהוא לא מכתבי האר "יז "ל.ב .שהוא משובש ומבולבל ,עד שאסור להסתכל בו ,ויש לגנזו כדי להסיר מכשול מדורות הבאים .והרוצה לעמוד על קדושתם של הדברים ,ימציא לו את הספר הקדוש עמק המלך הנ"ל, ששם מובאים הענינים בשלימותם ותפארתם הרמה .ואני חושב לפרש הדבר בהקדמה שאסדר.


הספר הנ "ל הוא יקר המציאות ,כנראה שלא נדפס יותר מפעם אחת .קרוב לשלוש מאות שנה .וזו לי הפעם
הראשונה שאני רואה אותו .והשגחה עליונה היתה בדבר. היות שלקחתי עמי לדרך את ספר לימודי האצילות ,
וכשרציתי לעיין בו ,לא מצאתי אותו .התענינתי אולי אוכל לשאול אותו ,אך לא מצאתי באף מקום .ובסוף
מצאתיו בתרמילי והיה לי לפלא .

 

 

 

השתנה לאחרונה: 06/08/21