לומדים קבלה

אתה לא מחובר. (התחבר)

דלג על תפריט ראשי

תפריט ראשי

אנא הגדר משבצת זו בעזרת סמל העריכה.

קורסים זמינים

  • אחיזה ראשונית בכל מושגי חכמת הקבלה. מבוסס על הפתיחה לחכמת הקבלה של בעל הסולם. מבוסס על הקלטות שיעוריו של המקובל ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל קישור

    • מהן פנימיות וחיצוניות - כיצד משפיע הגברת העיסוק בפנימיות או בחיצוניות של פרט מישראל על מצב כלל ישראל.
    • הגדרה של חכמת הקבלה (ומה כתוב בספרי קבלה - שפת הענפים).
    • מהי דת, מה מטרת העיסוק בה, לטובת מי עוסקים בדת. 
גאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד הזהר ובפנימיות התורה, ולהפך, כל החורבנות וכל ירידתם של בני ישראל הם מחמת שעזבו את פנמיות התורה, והשפילו מעלתה מטה מטה, ועשו אותה כמו שהיתה דבר שאין צורך בו כלל.

מעתה מוטל רק עלינו לתקן את המעוות החמור הזה, וכל אחד ואחד מאיתנו יקבל על עצמו בכל נפשו ומאודו להגביר מכאן ואילך את פנימיות התורה וליתן לה מקומה הראוי כחשיבותה.

רצוננו לסייע לכל אחד מישראל להגביר את פנמיות התורה, באמצעות לימוד טקסטים מקוריים, ושימוש בסדרי הלימוד כפי שנקבעו על ידי בעל הסולם ושיטת אשלג בקבלה

דלג על לוח שנה

לוח שנה

א ב ג ד ה ו ש
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 היום 30/09/2022 30